Lillehjernen

synonym

Medicinsk: Lillehjernen (lat.)

Engelsk: cerebrellum

anatomi

Figur lillehjernen

Cerebellum er en del af hjernen. Det ligger i den bageste fossa under hjernens bageste lap, gennem hvilken den er adskilt af tentorium cerebelli. Hjernestammen ligger foran lillehjernen.

Cerebellum kan groft opdeles i 2 halvkugler (fra græsk = halvkugler), som er adskilt af ormen (vermis, latin). To aflange cerebellare dele forgrener sig fra ormen på begge sider; de betegnes kollektivt som Flocculonodular lap (Lobus = lapper; Flocculus = flager; Nodulus = knuder; alle ord kommer fra latin) Overfladen på hele lillehjernen forstørres med utallige folder (foliae). Hvis du klipper lillehjernen i midten, kan du se en ydre, mørkere bark (Cortex cerebelli) fra en indre lighter mærke skelne. Inden for denne marv kan til gengæld 4 definerede marvområder afgrænses på begge sider (dvs. inden for begge halvkugler), der kaldes cerebellar kerner. Udefra og indefra (dvs. i ormens retning) er følgende:

 • Dentat kerne
 • Nucleus emboliformis
 • Nucleus globosus
 • Fastigii kerne

hvor kerne er latin og betyder kerne.

Illustration skitse af hjernen

Cerebrum (1. - 6.) = endebrain -
Telencephalon (Cerembrum)

 1. Frontallappen - Frontallappen
 2. Parietal lap - Parietal lap
 3. Occipital lap -
  Occipital lap
 4. Temporal lap -
  Temporal lap
 5. Bar - Corpus callosum
 6. Lateral ventrikel -
  Lateral ventrikel
 7. Mellemhjerne - Mesencephalon
  Diencephalon (8. og 9.) -
  Diencephalon
 8. Hypofyse - Hypofysen
 9. Tredje ventrikel -
  Ventriculus tertius
 10. Bro - Pons
 11. Lillehjernen - Lillehjernen
 12. Midhjerne akvifer -
  Aqueductus mesencephali
 13. Fjerde ventrikel - Ventriculus quartus
 14. Cerebellar halvkugle - Hemispherium cerebelli
 15. Langstrakt mærke -
  Myelencephalon (Medulla oblongata)
 16. Stor cistern -
  Cisterna cerebellomedullaris posterior
 17. Central kanal (af rygmarven) -
  Central kanal
 18. Rygrad - Medulla spinalis
 19. Eksternt cerebralt vandrum -
  Subarachnoid rum
  (leptomeningeum)
 20. Optisk nerve - Optisk nerve

  Forhjerne (Prosencephalon)
  = Cerebrum + diencephalon
  (1.-6. + 8.-9.)
  Baghjerne (Metencephalon)
  = Bridge + cerebellum (10. + 11.)
  Baghjerne (Rhombencephalon)
  = Bro + lillehjernen + langstrakt medulla
  (10. + 11. + 15)
  Hjernestamme (Truncus encephali)
  = Mellemhjerne + bro + langstrakt medulla
  (7. + 10. + 15.)

Du kan finde en oversigt over alle Dr-Gumpert-billeder på: medicinske illustrationer

Cerebellar mandler

EN yderligere anatomisk afgrænset område af lillehjernen er de såkaldte Cerebellar mandler. Selvom de ikke er funktionelt vigtige (i det mindste ingen særlig funktion er tildelt dem hidtil), spiller de en vigtig rolle i den daglige kliniske praksis. Af følgende grund: i tilfælde af en øget intrakranielt trykHvordan det f.eks. Kan opstå gennem nedsat dræning af cerebrospinalvæsken (liquor cerebrospinale eller kort sagt CSF) - har det hjerne ikke meget mulighed for at unddrage sig trykket på grund af den ikke-strækbare knogleskallehætte, der omgiver den. Faktisk er en sådan unddragelse kun mulig to steder. Enten hjernemasse skubbes ind i cerebellærteltet, hvad der kaldes a øvre indfangning eller de netop nævnte cerebellære mandler er betegnet med Foramen magnum (Åbning i bunden af ​​kraniet) skubbes udad nedad (nederste fangst). I begge tilfælde er der en akut risiko for beskadigelse af hjernevæv, men den lavere fangst, dvs. mandlerne, frygtes mere, det kan være akut livstruende, fordi åndedrætscentret (placeret i den aflange medulla, dvs. medulla oblongata, som er den laveste del af Hjernestamme svarer til) er i umiddelbar nærhed af indeslutningen og kan også komprimeres om nødvendigt, hvilket fører til øjeblikkelig åndedrætsstop.

Funktionelt (det vil sige ikke rent eksternt, men ifølge forskellige funktionelle beskrivelser) er lillehjernen opdelt i tre dele:

 • 1.Spinocerebellum - Anatomisk inkluderer det ormen og halvkugleformede områder, der støder op til begge sider
 • 2.Pontocerebellum - svarer anatomisk til de laterale dele af de to halvkugler
 • 3.Vestibulocerebellum - svarer anatomisk til den flokkulonodulære lap

Denne underinddeling har følgende årsag: lillehjernen modtager information og sender information. De når eller efterlader det i form af nervecellefibre. Fibre, der trækker sig ind i lillehjernen og giver den information, kaldes Tilskuerne (fra afferre, lat = at levere). Dem, der forlader lillehjernen for at tage information, der blev genereret her andre steder, kaldes Efferenter (fra efferens, latin = at føre ud). Disse fibre, der fører ind og ud, løber hver i en af ​​de tre såkaldte lillehjernestængler. Nu er det tilfældet, at hver af de tre ovennævnte dele af lillehjernen modtager sine afferenter fra forskellige dele af kroppen, så det giver mening at underopdele dem i overensstemmelse hermed. Den følgende tabel er beregnet til at give et praktisk overblik over de tre komponenter og deres input; navnene på de respektive afferente fiberbaner bemærkes også:

Cerebellar del Tilskuerne fra ... Fiberbanens navn

Spinocerebellum Rygmarvs spinocerebellar kanal

Pontocerebellum (Cerebrocerebellum) Cerebrum via bro (pons) pontocerebellar kanal

Vestibulocerebellum Hjernestamcentre for ligevægtsorganet (såkaldte vestibulære kerner) vestibulocerebellar kanal

Navnene på fiberwebene (Tractus, Latin = streng) kan let afledes, de består hver af to ord. Det første ord beskriver det sted, hvor fibrene stammer, det andet ord det sted, hvor de ender. For eksempel den pontocerebellære kanal: Den kommer fra broen (pons) til Lillehjernen (Lillehjernen), dvs. ponto-cerebellaris.

Forvirrende er der nu en yderligere opdeling af lillehjernen, hverken funktionelt eller anatomisk, men fylogenetisk, det vil sige ifølge fylogenetisk udvikling. Følgende tabel viser en kort oversigt over, hvordan den anatomiske, funktionelle og fylogenetiske klassifikation er relateret til hinanden:

Anatomisk Funktionel fylogenetisk

Orm og tilstødende dele af halvkuglen Spinocerebellum Palaeocerebellum

Laterale halvkugler Pontocerebellum Neocerebellum

Flocculonodular lap Vestibulocerebellum Archicerebellum

Det Archicerebellum er fylogenetisk ældste, neocerebellum (neo, græsk = ny) den yngste del af lillehjernen.

Mens cerebellumets medulla, dvs. delen i det dybe indre, hovedsageligt indeholder nervefibre, der løber fra et sted til et andet i centralnervesystemet, indeholder cerebellar cortex (Cerebellar cortex) mange celler. Selvom lillehjernen - som navnet antyder - langtfra ikke er den største del af CNS har barken omkring 50% af alle Neuroner af CNS. I lillehjernen kan tre lag opdeles, og hvert af disse lag indeholder specifikke celletyper.

 1. Molekylært lag (Stratum Moleculare) - yderste lag
 2. Purkinje cellelag (Stratum purkinjense) - mellemlag
 3. Master skift (Stratum granulosum) - det inderste lag, der støder op til medullaen

Mens det i molekylærlaget især er cellelegemerne i Stjerneceller og Kurvceller find, cellens kroppe er i Purkinje-cellelaget Purkinje celler, de typiske celler i lillehjernen. Endelig er somataene i det granulære lag Kornceller og Golgi-celler.

I nerveceller skelnes der mellem exciterende og inhiberende celler afhængigt af hvilken Neurotransmittere videregive dem som "information" til den næste celle, efter at de selv er blevet vækket. Alle celler i lillehjernen er hæmmende nerveceller med GABA (forkortelse for gamma-aminosmørsyre) som neurotransmitter. Kun granulacellerne er spændende. Din neurotransmitter er glutamat.