Terapi ankyloserende spondylitis

Bemærk

Dette emne er fortsættelsen af ​​vores emne:

 • ankyloserende spondylitis

Synonymer i en bredere forstand

Ankyloserende spondylitis (AS), ankyloserende spondylitis, spondylarthropathy
Reumatisme, reumatoid arthritis, psoriasisartrit, methotrexat

Dansk: Ankyloserende spondylitis

Påbegyndelse af terapi

Terapien er baseret på den inflammatoriske aktivitet og stadiet af Bechterews sygdom. Desuden skal lægen naturligvis tage hensyn til patientens individuelle respons og komorbiditet.

Som et mål for sygdomsaktiviteten, BASDAI (B.ath EN.nkylosing S.pondylitis D.isease EN.ctivity JEG.NDEKS). Det er et patientspørgeskema, der blev udviklet i 1994 af en gruppe fra Bath, England. Spørgsmålet er f.eks. afhængigt af varigheden og sværhedsgraden af Morgenstivhed, Smerter og træthed.

Terapimål er at bremse den inflammatoriske proces, modvirke den afstivende tendens hos Rygrad, Smertelindring og, hvis muligt, bevarelse af led og funktion.

fysisk terapi

Gennem fysioterapi (fysioterapi) forbedres eller opretholdes ledernes mobilitet, forkortede muskelgrupper strækkes og svækkede muskler styrkes. Derudover trænes koordination, undgås bevægelser, og smerter reduceres.
Anbefalede sportsgrene er:

 • svømme
 • At cykle
 • Langrend
 • Skovløb og
 • Volleyball.

Stærk vibrationer, ensidig belastning, sportsgrene med en høj risiko for kvæstelse og sportsgrene med øget kyphose (pukkelforming) bør undgås Rygrad (korrekt indstilling af styret, når du cykler!).

Generel information om fysioterapi kan findes under vores emne:

 • fysisk terapi
 • specifik information er tilgængelig fra Medon.de - Fysioterapi mod Bechterews sygdom

Fysisk terapi

Fysioterapimetoder er f.eks. Varme / kolde applikationer, medicinske bade, massage, elektroterapiudstyr, Ultralyd osv. De bruges primært til smertelindring og Muskelafslapning.

Medicinsk terapi

Ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er) og COX 2-hæmmere (såsom Arcoxia® 90 mg) er grundlaget for lægemiddelterapien til Mb. Bechterew. De fører til smertelindring hos 60-80% af patienterne og har sandsynligvis også en positiv effekt på afstivning.

Langvarige sygdomsmodificerende antirheumatiske lægemidler (DMARDs), som er essentielle for patienter med rheumatoid arthritis, har næsten ingen effekt på de inflammatoriske ændringer i rygsøjlen ved ankyloserende spondylitis. Det bedst studerede lægemiddel fra denne gruppe til Bechterews sygdom er sulfasalazin (f.eks. Pleon®). Det har vist sig, at patienter med lav sygdomsaktivitet og overvejende involvering af rygsøjlen normalt ikke drager fordel af behandling med sulfasalazin, hvorimod patienter med overvejende perifer ledbetændelse og patienter i et meget aktivt tidligt stadium af spinaltilskud kan drage fordel af behandlingen.

Lejlighedsvis behandles også ankyloserende spondylitis-patienter med methotrexat. Methotrexats effektivitet vurderes meget modstridende. Virkningen af ​​methothrexat synes at være i det væsentlige begrænset til de perifere led, dvs. knæled, hofteled, skulderled osv.
For mere information om methothrexat, se vores emne: Methotrexate

I modsætning til rheumatoid arthritis, systemisk S.teroider (kortison) næppe med ankyloserende spondylitis. I tilfælde af akut involvering af et eller nogle få led kan lægen udføre intraartikulære injektioner (injektion i leddet) af lokalbedøvelsesmidler (= lokalbedøvelse) og steroider (kortison).
Dette fører ofte til hurtig smertelindring og vedligeholdelse af ledets funktion. Hvis der ikke er tilstrækkelig forbedring efter steroidinjektion, kan en radiosynoviortese (RSO = udslettelse af den betændte ledslimhinde med radionuklider, for eksempel yttrium 90, rhenium 186 eller erbium 169) eller kemosynoviorthese (CSO = udslettelse af den betændte ledslimhinde med såkaldt sclerosemedicin) eller udføres osmrinsyre medicin. blive. Senefester kan infiltreres lokalt med en lokalbedøvelsesmiddel og om nødvendigt et vandopløseligt steroid (kortison).
Du kan finde mere information om kemosynoviortese under vores emne: Kemosynoviortese.

I de senere år har det vist sig, at terapi med TNF-alfa-hæmmere (f.eks. Humira®, Remicade®, Enbrel®) viser god effektivitet ved aktiv ankyloserende spondylitis. I henhold til anbefalingerne fra ASAS (Assessments in Ankylosing Spondylitis) -gruppen, bør en international gruppe forskere, for det meste reumatologer, starte behandling med TNF-alfa-hæmmere, hvis diagnosen af ​​ankyloserende spondylitis (bekræftet af en reumatolog) er sikker, En BASDAI> 4 var til stede i mindst 4 uger, og hvis mindst to forskellige ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler var i tre måneder, viser en intraartikulært injiceret steroid eller sulfasalazin ikke den ønskede effekt hos patienter med overvejende perifer ledbetændelse.
Kontraindikationer til anvendelse af TNF-alfa-hæmmere som f.eks Tuberkulose eller andre alvorlige infektioner og moderat til svær hjertesvigt skal udelukkes af lægen på forhånd.
Du kan finde mere information om emnet hjertesvigt under vores emne: Hjertesvigt

Nyere studier findes på effektiviteten af ​​thalidomid og pamidronat i lægemiddelbehandlingen af ​​ankyloserende spondylitis. For en velbegrundet vurdering skal der dog først afventes yderligere undersøgelsesresultater.

Operativ terapi

I operationelle terapimetoder skal der skelnes mellem forebyggende, rekonstruktive og palliative indgreb. Formålet med alle operationer med kirurgisk terapi er at reducere smerter, opretholde eller gendanne ledfunktioner og bevare en vandret synslinie.
Valg af procedure afhænger af graden af ​​fælles ødelæggelse eller graden af ​​afstivning. De fleste indgreb i ortopædisk reumatologi kan udføres planlagt. I princippet er imidlertid ikke enhver mulig indgriben rentabel for patienten. Den kirurgiske metode, opfølgende behandling, chancerne for succes og mulighederne for at trække sig tilbage bør bestemt diskuteres med kirurgen på forhånd.

I området med de perifere led med stort set intakte bruskbetingelser er der en indikation for kirurgisk behandling, hvis hævelser fortsætter i mere end 6 uger på trods af optimeret lægemiddelterapi tilpasset den aktuelle tilstand. Den betændte synoviale membran fjernes derefter arthroskopisk eller åbent, så radikalt som muligt, afhængigt af forbindelsen. synovektomi).
Efter en arthroskopisk synovektomi er det nyttigt at forhindre geninflammation i ledet 6-8 uger efter operationen RSO (Radiosynoviorthesis) eller CSO (kemosynoviortese) at forbinde.

Hos yngre patienter er der begrænset bruskskade, men alvorlige aksiale afvigelser Fælles overfladekorrigerende indgreb (Justerings osteotomier) bruges. Målet er at opnå en jævn belastning på sammenføjede dele igen, eller i tilfælde af begrænset bruskskade, fjerne den fra hovedbelastningszonen. Til dette formål er knoglen adskilt og stabiliseret i den korrigerede position med skruer / plader / ledninger. Disse interventioner er normalt kombineret med en synovektomi.

Avancerede stadier med den tilsvarende ledødelæggelse kræver normalt ledresektion, fælles udskiftning eller fælles afstivende intervention.

Ved en ledresektionskirurgi De ødelagte leddele fjernes, fællesoverfladen omformes og erstattes med en indsætning fremstillet af kroppens eget væv (f.eks. Kapselvæv, fedtvæv, muskelfascia). Sådanne procedurer er imidlertid ikke mulige på de store samlinger, der bærer kropsvægten (knæ, hofter), da de ikke ville modstå belastningen. Sådanne indgreb udføres normalt på forfoden eller Albue.

Fælles udskiftningskirurgi er nu muligt på næsten alle samlinger. De ødelagte leddele fjernes og erstattes af et kunstigt led (endoprotese, Hofteprotese, Knæprotese) erstattet. Afhængig af patientens alder, generelle tilstand og mobilitet og knoglens kvalitet kan der anvendes cementfri eller cementeret endoprotese.
I tilfælde af ledinstabilitet kan et koblet system muligvis anvendes, eller det ligamentøse apparat stabiliseres. Med ledudskiftningskirurgi opnås en meget god smertereduktion, og efter passende fysioterapibehandling opnås god mobilitet og hurtig modstandsdygtighed. Ulempen er endoprotesernes begrænsede holdbarhed.

Fælles afstivende interventioner skabe en stabil og vanskelig situation. De ødelagte fugeflader fjernes, sammenføjningspartnerne placeres oven på hinanden i en funktionelt gunstig position og fastgøres med plader / skruer / søm eller ledninger, indtil ossifikation / afstivning er forekommet. De udføres normalt, når en ledudskiftning ikke er mulig eller ikke længere er mulig, ofte primært på tæer, fingre, hånd- og ankelled og på rygsøjlen.

Inden for Rygrad der er en akut indikation for kirurgisk terapi i tilfælde af neurologiske lidelser (sensorimotorisk mangel i arme og ben, tetra- eller paraspasticitet, ustabil gang, øgede muskelreflekser). Handling i tilfælde af knoglemonstabilitet er relativt presserende, hvis dekompensationen af ​​statikken påvirker patientens synsfelt og bringer ham i fare i hverdagen. Yderligere indikationer for en glatende spondylodesis (afstivningsoperation på rygsøjlen med korrektion af aksen) er alvorlige smerter, eller hvis en vandret synslinie kun kan opnås ved bøjning Knæled skal nås.

Med alle kirurgiske forholdsregler er der generelle og specielle risici, som kirurgen informerer patienten om før de planlagte interventioner. Nogle, såsom risikoen for a Sårinfektion eller Sårhelingsforstyrrelse, forøges hos patienter med ankyloserende spondylitis fra selve sygdommen eller fra lægemiddelbehandling. Derfor, inden en planlagt kirurgisk procedure, skal du bestemt tale med lægen om en nødvendig dosisreduktion eller seponering af medicinen.

rehabilitering

Til succes med ovenstående reumatisk ortopædisk kirurgi er en intensiv opfølgende behandling vigtig.
Opfølgningsbehandlingsregime bestemmes normalt af kirurgen. Dette inkluderer på den ene side regelmæssig sårkontrol og ændringer i bandagen, og på den anden side afhængig af proceduren, særlig opfølgningsbehandling i form af fysioterapi, muligvis ved hjælp af hjælpemidler (f.eks. Bevægelsessplinter, ortoser eller krykker).
Efter fælles afstivende indgreb er en seks-ugers gipsimmobilisering normalt nødvendig efter afstivningsoperationer i området Rygrad ofte skal et korset bæres i lange perioder (8-12 uger).

Kursus og prognose

Begyndelsen og forløbet af ankyloserende spondylitis er snigende, med det største tab af funktion og skade, der sandsynligvis forekommer i de første 10 år af sygdommen. De vigtigste klager hos patienter med hensyn til livskvalitet er stivhed, smerter, træthed og dårlig søvn.

Faktorer, der gør sygdomsforløbet mere sandsynlige, er:

 • involvering af hofteleddet og kneleddet
 • en øget sedimentationsrate (> 30 mm i den første time)
 • lav effektivitet af ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er)
 • en begrænsning af mobiliteten i lænden
 • en betændelse i lillefingeren og tåledene
 • Oligoarthritis (betændelse i mange led på samme tid)
 • en begyndelse af sygdommen inden 16-årsalderen.

Ankyloserende spondylitis rammer patienter i en relativt ung alder, hvilket betyder, at sygdomsbyrden, som ofte er betydelig, varer i lang tid. De terapeutiske muligheder for ankyloserende spondylitis har hidtil været ret begrænsede, men en relativt forbedring forventes fra de relativt nye TNF-alfa-hæmmere.