Symptomer på Alzheimers sygdom

Synonymer i bredere forstand

Alzheimers sygdom, demens, Alzheimers demens

  Symptomer på Alzheimers

  De første symptomer er ofte ukarakteristiske hovedpine, usystematisk svimmelhed og generel dårlig ydeevne. Ingen diagnose kan stilles på dette tidspunkt.

  I de tidlige stadier udtrykker de sig Alzheimers symptomer ofte på grund af en deprimeret stemning, søvnløshed, Rastløshed, frygt og tilstande af spænding. Derudover forekommer de syge ofte listeløse og listeløse, trækker sig socialt og er mindre forsigtige, så det ikke altid kan være let at identificere det kliniske billede på dette tidspunkt depression at afgrænse. I løbet af et år øges Alzheimers symptomer gradvist i glemsomhed, især funktionen af Korttidshukommelse påvirkes relativt tidligt i sygdomsforløbet. De berørte ordforråd er begrænset, Ordfindingsforstyrrelser forekommer, og patienter har svært ved at orientere sig i mindre kendte omgivelser.

  Træthed, manglende koncentration og vanskeligheder med læsning og aritmetik vises også som yderligere Alzheimers symptomer.

  I det videre forløb stiger symptomerne på fiasko, patienterne genkender ikke kendte mennesker og omgivelser, evnen til at tale falder og patienterne glemmer enkle færdigheder og er ikke længere i stand til at udføre deres job eller drive husstanden. Personlighed, ydre holdning og følelsesmæssige reaktioner bevares derimod i lang tid, så "fasaden" kan opretholdes i lang tid.

  For generel information se også: Demens

  flere Alzheimers symptomer

  Mere neuropsykologisk Alzheimers symptomer er en forstyrrelse i sproget (afasi), en forstyrrelse i udførelsen af ​​frivillige bevægelser (apraxia) og rumlige orienteringsforstyrrelser, så patienter normalt ikke er fuldt orienterede med hensyn til placering og tid, kun sjældent personligt, under undersøgelsen. Opfattelsen og ændringen fra et emne til et andet er også betydeligt reduceret og bremset. Patienter vedvarer kraftigt, dvs. de holder hårdt fast ved et begrebsmæssigt indhold, undertiden endda til et ord.

  Det sprog, der bruges i patienters Alzheimers symptomer, bliver stadig mere fattigt op til visse former for forfald: Gentagelse af sætninger eller ord. Dette resulterer i automatisk eller refleks gentagelse af ord eller sætninger, som patienten har hørt (ekkolali), ord, der nyligt er introduceret i sproglig brug (neologismer) til at narre, dvs. en forvirret måde at tale og til sidst til rytmisk, meningsløs gentagelse af individuelle stavelser (Logo klony). Denne sidste rest af evnen til at tale går også tabt på et tidspunkt, og patienterne foretager undertiden kun tavse, rytmiske bevægelser af Talemuskler ud. Dog mister den syge ikke kun evnen til at tale, men også forståelsen af ​​sproget efter en lang sygdom.

  Et lignende mønster kan også ses i de frivillige bevægelser (Motor færdigheder) af patienter: De fører stereotype i de terminale stadier Stryg bevægelser, Plukke, nibbling, Gnide, Pendulbevægelser af hovedet og lignende bevægelser.

  Ikke-kognitive ændringer tages oftere mindre i betragtning, selvom de kan behandles bedre end de kognitive. De ledsagende psykologiske symptomer forekommer hos op til 70% af alle syge mennesker. Dette inkluderer den allerede nævnte deprimeret stemning mangel på drev og ligegyldighed (apati), samt rastløshed med vandrende, råb og skrig og søvnforstyrrelser med hyppig vågning. Vildfarelser og (optisk) Hallucinationer forekommer hos ca. 10-17% af patienterne. Aggression mod plejepersonalet er heller ikke ualmindeligt. Denne opførsel kan delvis forklares ved forkert opfattelse og forkert fortolkning, som er favoriseret af hukommelsesforstyrrelsen. Men frem for alt er dette fald i personlighed en stor byrde for pårørende.

  Den neurologiske status hos de fleste Alzheimers patienter er normal ved sygdommens begyndelse. Den første neurologiske Alzheimers symptomer øges Muskelreflekser. Derudover er en afmatning i bevægelser (Bradykinesi) og en forøget Muskelspænding (Muskel tone) forekommer. Hurtige ufrivillige muskeltrækninger (myoclonia) og lejlighedsvis anfald forekommer hos hver 5. til 10. patient, og halvdelen af ​​alle patienter mister kontrol cirka seks år efter sygdommens begyndelse urin og stol, så bliver inkontinent.

  I den sidste fase af sygdommen er patienter sengeliggende, helt afhængige af hjælp udefra og ikke i stand til at kommunikere med dem, der er omkring dem.