Postoperativ smerterapi

Generel

Post-op smerte er en alt for naturlig reaktion i den menneskelige krop. Under en operation sikrer anæstesi, at patienten overlever operationen smertefrit. Nu skal imidlertid tiden efter operationen, tidspunktet for heling og bedring, være så smertefri som muligt, så patienten kan komme sig fra belastningerne både fysisk og psykisk. Moderne efteroperativ smerteterapi gør dette muligt. Frihed fra smerte er afgørende for en perfekt og god bedring. Den smertefri patient er lettere at mobilisere og lettere at deltage i sin egen helbredelse.

målsætninger

Formålet med post- og perioperativ smerteterapi er at begrænse smerterne efter operationen til et acceptabelt minimum eller endda at forhindre det helt. Dette bør også forhindre mulige funktionelle begrænsninger, der kan resultere i posttraumatisk smerte. Dette inkluderer også stress og kronificering. Bivirkningerne af postoperativ smerteterapi bør også holdes på et minimum, hvilket skal være rimeligt. Desuden skal specifikke egenskaber ved individuelle patientgrupper tages med i betragtning, og det individuelle bedringsforløb skal understøttes.

Læs mere om emnet: Kronisk smertsyndrom

Procedure og aspekter ved postoperativ smerteterapi

Strengt taget begynder postoperativ smerteterapi inden operationen med valget af den kirurgiske procedure. Såkaldte minimalt invasive procedurer medfører ofte mindre smerter og komplikationer end konventionelle kirurgiske teknikker.

Patientens placering er også vigtig. Omhyggelig holdning på operationsbordet forhindrer for eksempel ryg- eller nakkesmerter senere. På den anden side kan en ugunstig position provosere unødvendig smerte. Smertestillende midler administreres også inden operationen, hvilket derefter tillader patienten at være stort set smertefri for første gang efter operationen.

Valg af anæstesi

Valget af den anæstetiske type er også vigtig for gendannelsesprocessen efter operationen. Regional anæstesi anvendes til mindre kirurgiske procedurer. Den lokale bedøvelse administreres oprindeligt tæt på nerven en gang. Der er derefter muligheden for at indsætte et kateter, gennem hvilket lokalbedøvelsesmidlet kan påføres postoperativt enten kontinuerligt ved hjælp af en pumpe eller en gang for at bekæmpe smerter. Epiduralkateteret kan nævnes som et eksempel her. Lokale anæstetika er lokalbedøvelsesmidler, som ud over at give smertelindring også sikrer bedre blodcirkulation og dermed bedre sårheling. De tolereres også meget godt. Bivirkninger er sjældne og temmelig ufarlige.

Læs mere om emnet: Generel anæstesi eller ledningsanæstesi

Medicinsk smerterapi

Meget svær postoperativ smerte behandles med opiater. Opiater er centralt virkende smertestillende, fordi de virker på det centrale nervesystem. De kan administreres både oralt og intravenøst. Ved postoperativ smerteterapi foretrækkes den intravenøse metode.

Ulempen ved opiater er undertiden meget ubehagelige og stærke bivirkninger som kvalme, træthed, kløe og indolens. Bivirkningerne accepteres på grund af effektiviteten.

Foruden de centralt virkende analgetika er der også perifere analgetika. Disse inkluderer fx diclofenac, metamizol og paracetamol, som mange mennesker også kender fra daglig brug. Disse bruges også i postoperativ smerteterapi.

WHO-plan

WHO anbefaler en gradueret ordning for lægemiddelsmerterapi. Dette lagdelte skema er oprindeligt afledt af et skema til tumorterapi. Ordningen inkluderer tre stadier af lægemiddelbehandling. Den fjerde fase inkluderer indgribende smertelindrende foranstaltninger.

Hvis smerter ikke er tilstrækkeligt elimineret i det ene niveau, eskaleres det til det næste niveau i henhold til ordningen. Derudover anvendes behovsbaserede fysioterapeutiske metoder og co-analgetika i form af antikonvulsiva, antiemetika, antidepressiva, glukokortikoider og andre grupper af aktive ingredienser på hvert trin.

De ikke-opioide analgetika inkluderer på den ene side ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er) såsom ASA, ibuprofen og COX2-hæmmere og på den anden side paracetamol såvel som metamizol og dets gruppe-relaterede stoffer. Svage opiater inkluderer tramadol, tilidin og dihydrocodein, muligvis i kombination med naloxon. Eksempler på stærkt potente opioider er morfin, oxycodon og fentanyl.

 • Niveau 1: I niveau 1 bruges oprindeligt kun ikke-opioide analgetika (i kombination med adjuvanser (øger lægemidlets virkning) f.eks. Metamizol, paracetamol, NSAID
 • Niveau 2: Niveau 2 tilvejebringer anvendelse af opioidanalgetika med lav styrke i kombination med ikke-opioide analgetika og / eller adjuvans, f.eks. Tilidine, Tramadol (+ niveau 1)
 • Trin 3: Endelig i trin 3 kombineres stærkt potente opioider med ikke-opioder og / eller adjuvans, f.eks. Morfin, oxycodon, fentanyl, methadon, hydromorfon (+ niveau 1)
 • Fase 4: behandling ved hjælp af invasive teknikker? peridural og rygmarvsinjektion, rygmarvsstimulering, ganglionblokade og perifer lokalbedøvelse

Støttende dekongestant terapi, f.eks. med Wobenzym har en positiv effekt på smerteopfattelse.

PCA - En speciel form for post-operativ smerteterapi

PCA står for "Patientstyret analgesi". Denne form for terapi har været kendt siden 1970'erne. Generelt er det enhver form for smerteterapi, der tillader patienten at bestemme, hvornår han skal modtage en dosis smertemedicin. Så han bestemmer selv tidsintervaller. Den samlede dosis, maksimum for en enkelt dosis og typen af ​​lægemiddel bestemmes naturligvis af læger.

Som regel administreres et opiat ved postoperativ smerteterapi intravenøst ​​gennem en såkaldt smertepumpe. Patienten kan derefter udløse injektionen ved f.eks. At trykke på en knap. Fordelen her er, at patienten kan beslutte sin smertelindring inden for en bestemt sikker ramme uafhængigt af læger og plejepersonale.

Imidlertid er der naturligvis ulemper. Patienter med fysisk eller psykisk handicap er muligvis ikke i stand til at aktivere knappen. Der er også en risiko for misbrug af medicin eller overdosering eller underdosering af medicinen, hvis smertepumpen ikke er programmeret korrekt.

Hvad siger retningslinjerne?

Den nuværende "S3-retningslinje om" Behandling af akut perioperativ og postoperativ smerte "fra 2009 blev udarbejdet med hensyn til den stadig utilstrækkelige pleje af postoperativ smerte. Det inkluderer adskillige undersøgelser og metastudier fra tidligere år og er opdelt i en generel og en særlig del.

Den første omhandler aspekter som patientuddannelse, smertemåling og dokumentation samt organisatoriske aspekter. I den specielle del af retningslinjen diskuteres de individuelle procedurer for smerteterapi og særlige aspekter i de enkelte kirurgiske områder.

Fokus er ikke kun på systemisk smerteterapi med ikke-opiod smertestillende midler og stærke og svage opioder. I stedet registreres værdien af ​​ikke-medikamentelle procedurer. Psykoterapeutiske og fysioterapeutiske metoder, men også fysiske metoder (f.eks. Koldterapi) og "transkutan elektrisk nervestimulering" (TENS) spiller en vigtig rolle. En fordel ved akupunktur til akut smerteterapi postoperativt, i modsætning til behandlingen af ​​kronisk smerte, er endnu ikke påvist. Endelig diskuteres regionale anæstetiske procedurer i betydningen rygmarv og perifer regional anæstesi.

Læs mere om:

 • Elektrisk stimulering
 • kryoterapi
 • Epidural anæstesi

Preoperativ patientuddannelse

Det betragtes som nyttigt at give patienter tilstrækkelig information om postoperative hændelser før operationen. På denne måde kan patienten primært håndtere den forestående smerteprogression og bedring og aktivt bidrage til helingsprocessen. Han er uddannet i de somatiske (fysiske) og psykologiske muligheder for smertelindring og instrueres i, hvordan man bruger dem.

Placebo-effekt

Et andet vigtigt aspekt af postoperativ smertehåndtering er brugen af ​​placebo-effekten. Placebo-effekten er enhver positiv fysisk og psykologisk ændring, der ikke kan spores tilbage til en effektiv behandling, såsom et lægemiddel, men til en psykologisk kontekst.

Dette betyder, at en patient oplever en forbedring af deres smerter uden at tage en effektiv medicin, for eksempel. Dette opnås for eksempel ved at få en patient til at tage et dummy-medikament ved at vide, at det indeholder en effektiv smertestillende middel. Denne opmærksomhed alene kan lindre smerten.

Placebo-effekten bruges kun ud over aktiv smerteterapi. Det kan optimere effekten af ​​smertestillende middel, men det kan ikke erstatte det.

Det modsatte af placebo-effekten er nocebo-effekten. Nocebo-effekten er alle negative fysiske og psykologiske reaktioner, som ikke direkte kan henføres til behandlingen eller dens bivirkninger. Denne effekt bør undgås i postoperativ smerterapi.

Psykologiske mål for postoperativ smerteterapi

Smerter kan lettes ikke kun af smertestillende medicin, men også ved psykologiske procedurer og metoder. Disse bruges i stigende grad i moderne postoperativ smerteterapi. Dette inkluderer procedurer for adfærdsterapi, såsom distraktionsstrategier eller kognitiv revurdering.

Andre psykologiske procedurer, der har en smertestillende effekt, anvendes også. Disse inkluderer for eksempel hypnose, afslapningsøvelser og fantasien. Den psykologiske intervention bør undertiden begynde inden operationen. Det giver mening at uddanne patienter med kronisk smerte og / eller psykisk sygdom i at håndtere smerter inden en operation og give dem psykologisk forbehandling for at opnå en mildere postoperativ smerteudvikling.

Læs mere om emnet:

 • Smertehukommelse
 • Progressiv muskelafslapning

postoperativ smerterapi i ortopædi

Ortopædiske procedurer er ofte forbundet med alvorlig allerede eksisterende smerte. Dette er især relevant, fordi allerede eksisterende smerter er en vigtig risikofaktor for udvikling af kronisk smerte. Tilstrækkelig peri- og postoperativ smerteterapi er derfor desto vigtigere her.

Gabapentin kan også administreres præoperativt, især til rygmarvskirurgi, mens et glukokortikoid kan administreres lokalt intraoperativt til radikalsmerter.

I tilfælde af indgreb på ekstremiteterne foretrækkes lokale regionale procedurer frem for systemiske former for smerteterapi. Den ofte let tilgængelige placering af de forskellige nerveplekser og de generelle fordele ved regionalbedøvelse gør dette ofte muligt for perifere indgreb. Hvis en regional anæstetisk procedure stadig ikke er mulig, anbefales behandling med stærke opioider i henhold til niveau 3 i WHO-niveauet.

Læs mere om emnet:

 • Brachial plexusbedøvelse
 • Hvad er en fodblok?
 • Hvad er en fingerpude?

postoperativ smertebehandling hos børn

I modsætning til den stærkt forældede opfattelse kan nyfødte endnu ikke føle smerte, vi ved nu, at børn oplever smerter fra den 24. graviditetsuge. Fra dette tidspunkt skal behandlingen af ​​smerter hos børn behandles.

Postoperativ smerterapi hos børn er i det væsentlige baseret på de samme principper og principper som smerterapi hos voksne patienter. Forskelle kan findes især i de første 12 måneder af livet med hensyn til den ændrede distribution, omdannelse, nedbrydning og udskillelse (Farmakokinetik) mange stoffer. Dette gælder især i de første par uger af livet.

Mange lægemidler er heller ikke godkendt i de første måneder eller leveår. Dette bør dog ikke føre til, at smertestillende medicin tilbageholdes fra unge patienter, hvis de er nødvendige - på trods af manglen på godkendelse!

Paracetamol er ikke desto mindre det vigtigste smertestillende middel i barndommen og er godkendt til alle aldersgrupper. Ibuprofen er godkendt fra den tredje måned i livet. Ud over systemisk lægemiddelsmerterapi, bør heller ikke regionale smertemetoder og ikke-lægemiddelbehandlingsbegivenheder forsømmes hos børn.

Læs mere om emnet: Medicin til børn og småbørn - hvilke lægemidler skal jeg have derhjemme?